title
title

Executive search. Direct search. Outplacement.

SLOVENSKY | ENGLISH | DEUTSCH
10 years with you! Your trustworthy headhunting partner providing customized solutions and professional advisory.

O nás.

Blechova Management Consulting, s.r.o. je konzultačná spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti personálneho poradenstva. Špecializujeme sa predovšetkým na Executive search, Direct search a Outplacement.

Našim klientom poskytujeme individuálne riešenia, odborné poradenstvo a podporu počas celého trvania projektu až po jeho úspešné ukončenie. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti Executive search a výbornej znalosti trhov strednej a východnej Európy (najmä na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku), sme kompetentným partnerom pre lokálnych i medzinárodných klientov v tomto regióne.

Naša spoločnosť je členom Americkej obchodnej komory a Slovensko-Rakúskej obchodnej komory.

Filozofia

Klient je pre nás vždy na prvom mieste. Naša filozofia je byť tu pre nášho klienta, byť jeho partnerom a kompetentným konzultantom, ktorý mu poskytne najvhodnejšie, na mieru šité poradenstvo pri obsadzovaní kľúčových pozícií. Pracujeme s vysokým nasadením a našimi hodnotami sú profesionalita, integrita a zameranie na výsledok.

Naše poslanie

Nájsť pre Vás tých správnych ľudí, osobnosti, ktoré Vás dovedú k úspechu.

Etický kódex

Plne rešpektujeme etiku v podnikaní. Preto pracujeme a komunikujeme transparentne a dodržiavame zmluvy uzatvorené s klientom. Klienta priebežne informujeme o aktuálnom stave prebiehajúceho projektu. V priebehu procesu vyhľadávania je klient taktiež informovaný o našich aktivitách, nových výzvach či akýchkoľvek zmenách. Rovnako priebežne komunikujeme aj s kandidátmi, ktorí sú vo výberovom procese.

Náš tím.

Dana Blechová

Managing Partner


E-Mail dana.blechova@blechovaconsulting.sk

Spolupracujeme s partnermi, so skúsenými executive search konzultantmi v Rakúsku a v krajinách strednej a východnej Európy.

Nájsť pre Vás tých správnych ľudí, osobnosti, ktoré Vás dovedú k úspechu.

Dana Blechová, Blechova Management Consulting

Služby.

Executive Search

Identifikujeme tých správnych kandidátov na pozície najvyššieho a vyššieho manažmentu, pričom dodržiavame maximálnu diskrétnosť a profesionalitu. Hľadáme najvhodnejších kandidátov, starostlivo zohľadňujeme najmä ich osobnostné predpoklady s ohľadom na požiadavky klienta.

Direct Search

Hľadáme kľúčových špecialistov, ako aj zamestnancov nižšieho manažmentu pomocou metódy priameho oslovenia. Vykonávame dôkladný prieskum pracovného trhu a jednotlivých sektorov, priamo oslovujeme potenciálnych kandidátov a tých najvhodnejších prezentujeme klientovi.

Outplacement

Pomáhame Vašim prepusteným kľúčovým zamestnancom lepšie sa zorientovať na pracovnom trhu a pripraviť ich na proces hľadania si práce. Negarantujeme im nájdenie novej práce, avšak zvyšujeme pravdepodobnosť jej úspešného nájdenia.

Klient je pre nás vždy na prvom mieste.

Dana Blechová, Blechova Management Consulting

Kariéra.

Zameriavame sa predovšetkým na manažérske pozície, ale aj na pozície kľúčových špecialistov.

Ak máte záujem byť zaradený do našej internej databázy, pošlite nám svoj životopis spolu so žiadosťou a bližšou špecifikáciou pracovných pozícií, o ktoré máte záujem, na adresu kariera@blechovaconsulting.sk.

Pri spracovaní, správe a uchovávaní informácií z vašich životopisov rešpektujeme nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, riadime sa nasledovným:

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje o Vašej osobe budú poskytnuté tretej strane len s Vašim vedomím a súhlasom.

Ak nemáte záujem, aby boli Vaše údaje naďalej vedené v našej internej databáze, dajte nám, prosím, o tom písomne vedieť na adrese kariera@blechovaconsulting.sk.

Kontakt.

Korešpondenčná adresa:

Metodova 7
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4425 1026
E-mail: office@blechovaconsulting.sk

Fakturačné údaje:

Blechova Management Consulting s.r.o.
Drieňová 16175/1B
821 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47 737 549
DIČ: 2024072677
IČ DPH: SK 2024072677
Tatra banka, č.ú.: 29 2991 1822/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0029 2991 1822
Výpis z Obchodného registra